OBČANSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ STAVBYRODINNÉ DOMYINTERIÉRYKompletní přehled realizací

Rodinný dům Rozseč nad Kunštátem

2015

Jedná se o projekt rekonstrukce a stavebních úprav jednoho z historicky prvních postavených obytných domů s hospodářskou částí v obci. Rekonstrukce jednotlivých částí mají za účel obnovení historických cenných částí a zároveň umožnit soudobé rodinné bydlení. Objekt má uzavřený átriový tvar s jasně definovanou částí pro bydlení a hospodářské zázemí pro chov zvěře a skladování plodin a nářadí. Vzhledem k charakteru stavby bylo důležité maximálně respektovat architektonický výraz pro pochopení objektu samotného i kontextu okolní zástavby. Nyní ve fázi realizace.

Studie, DSP, DPS.