OBČANSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ STAVBYRODINNÉ DOMYINTERIÉRYKompletní přehled realizací

Rodinný dům na ulici Minská v Brně

2019

Zadáním od investora bylo stávající rodinný dům, který je v současnosti neobyvatelný přestavět pro potřeby mladé rodiny. Stávající dům má původní historický vzhled, jeho výška a členění fasády okny napovídá, že vznikl v době, kdy se v této části nacházeli domy předměstského uličního typu. V dnešní době je obestavěn z obou stran vyššími rodinnými domy, které mají o dvě nadzemní podlaží více a je tak zastíněn a trochu utlačován. Návrh počítá s nadstavbou jednoho podlaží a srovnáním hřebenem s okolními domy a tím scelení uliční fronty. Výrazově chce uliční fasáda zapadnout do okolí, a proto jsou respektovány velikosti okenních otvorů a členění jak na stávajícím dům, tak v okolí. Zahradní fasáda je navržena spíše soudobě, je na ní patrný řád v členění a proporcích. Objekt má krásnou zahradu, která se zapojuje do vnímání z interiéru velkým francouzskými okny.