OBČANSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ STAVBYRODINNÉ DOMYINTERIÉRYKompletní přehled realizací

Přístavba rodinného domu Vohančice

2017

Autor: Ing. arch. Viktor Svojanovský

Zadáním klienta bylo vytvoření návrhu malé, moderní a příjemné přístavby ke stávajícímu rodinnému domu ve Vohančicích. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v území s typickou vesnickou zástavbovou s historickými fragmenty, bylo nutné daný ráz území respektovat. Ke stávající podélné budově vymezující uliční prostor a prostor zahrady je napojena na kolmo a podélně souběžně se sousední štítovou stěnou. Tato pozice přístavbu zcela kryje pro pohled z ulice. Tato kompozice vytváří příjemnou polouzavřenou soukromou obytnou část, která přilehlou terasou přímo přechází do prostoru zahrady.