Architektonický ateliér založili architekti Dušan Vostrejž a Jakub Kotek po několikaleté spolupráci. Ateliér má tým stálých spolupracovníků (stavebních inženýrů a projektantů) a stabilní tým externích projektantů a specialistů.

Ateliér zpracovává kompletní projektovou dokumentaci staveb (architektonické a objemové studie, dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení a dokumentaci pro provedení stavby). Současně nabízí komplexní služby klientům v oblasti přípravy staveb, inženýrské činnosti a zajišťování autorského a technického dozoru během realizace stavby. Zajišťuje kolaudaci a uvedení staveb.

 

Projektování staveb

Nejnovější projekty ateliéru

 

Rekonstrukce bytového domu v Přerově

2019

Řešení vzhledu navržených stavebních úprav na domě z 19. století na okraji historického centra v Přerově. Bylo nutné prověřit, zda velikost, proporce a barevnost bude fungovat v kontextu místa, což se podařilo. Svojí výškou doplňuje nárožní objekt a vyvažuje hmotu protilehlého bloku a tak dotváří celistvost ulice.   více o projektu >>