OBČANSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ STAVBYRODINNÉ DOMYINTERIÉRYKompletní přehled realizací

Rodinný dům v Sobůlkách

2018

Architektonická studie rodinného domu je vsazena do vesnického prostředí. Proto bylo důležité respektovat, přesto se však nepodbízet, stávající výstavbě. Dům svým hlavní hmotovým pojednáním ctí typickou okolní zástavbu ovšem velikosti otvorů mají soudobý vzhled. Dům je navržen na totožné stopě původního objektu a tak nedochází ke zbytečnému zabírání zelených ploch zahrady.